Team Coaching

Team Coaching is er op gericht om het team te helpen kwalitatief betere prestaties te realiseren, beter te leren en zich beter te ontwikkelen. Wil een team meer van zijn potentieel realiseren, dan moeten de belemmeringen worden teruggedrongen. Belemmeringen kunnen onder andere zijn: gebrek aan vertrouwen in andere teamleden, angsten, rivaliteit, verborgen agenda’s, niet luisteren, geen zinvol collectief werk, vaste overtuigingen en standpunten. Maar ook langdurige, niet uitgesproken conflicten of een vertrouwenscrisis kunnen aanleiding zijn voor een teamcoaching traject.

Een succesvol team slaagt er beter in de belemmeringen te bespreken en te verminderen. Je kunt zo’n team herkennen aan het schijnbaar ontbreken van hiërarchie in relaties en aan stevige, kritische gesprekken. Voorts wordt er duidelijke feedback gevraagd en gegeven, worden er ‘onmogelijke’ doelen nagestreefd en is er een geconcentreerde activiteit, een intuïtief gevoel waar elk teamlid zit en hoe het hem of haar vergaat. Er is gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het bereiken van de doelen en hulp of steun wordt gevraagd en aangeboden.

Vraag vrijblijvend naar ons TEAM APK concept.

Geef een reactie