Zelf organiserende teams

 

Zelf organiserende teams zijn een nieuwe benadering van het managen van werk, waarbij niet gesteund wordt op een manager die de beslissingen neemt. Een zelf organiserend team is een succes als de; talenten, kwaliteiten, kennis , vaardigheden en ervaring van een ieder volledig benut worden en iedereen zich voldoende eigenaar voelt om zelf de verantwoording te dragen.

De visie van de leiding op het bedrijfsproces is van grote invloed op een zelf organiserend team, evenals de beschikbare middelen en de externe omstandigheden.  Het  ‘ doorleven’  van de visie kan u helpen om het samenwerken binnen teams, doelgerichter te analyseren en te beïnvloeden.

Er is sprake van een effectief zelf-organiserend team als:

  • gestelde doelen die samen met het management zijn opgesteld, worden gehaald
  • taken en rollen effectief en efficiënt zijn verdeeld en gekeken naar ieders kwaliteiten
  • open met elkaar wordt gecommuniceerd en conflicten constructief worden besproken
  • gewerkt wordt met duidelijke werkafspraken en procedures, als resultaat van duidelijk en efficiënt werkoverleg en besluitvorming
  • individuele teamleden ieder hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor de totale samenwerking

coaching-aan-teams

 

Geef een reactie