Procesbegeleiding teams

Veranderen is vaak een lastig en moeizaam proces. Bijna 55 procent van alle veranderingsprocessen blijkt niet succesvol en strandt nog voor de eindstreep. Wat is er nodig om de gewenste veranderingen daadwerkelijk te realiseren en een veranderingsproces tot een goed einde te brengen? ‘Je kunt vaak alleen jezelf veranderen’. En als iedereen dat nu maar wil heb je team of organisatieverandering. Maar hoe doe je dat?

Veranderingen binnen organisaties volgen elkaar de laatste jaren in rap tempo op. Vaak is er een harde noodzaak: veranderen of faillissement aanvragen. Binnen Mirror Consultancy spreken we dan liever vanĀ  VERNIEUWEN.

Veel medewerkers kunnen het woord verandering niet meer horen. Temeer omdat het merendeel van alle reorganisaties, fusies en afslankoperaties niet de gewenste resultaten opleveren. ‘Een veranderproces sturen vraagt speciale vaardigheden en specifieke kennis van de leidinggevende’, ‘Veranderen is een uniek proces. Het is niet iets dat je er even bij doet. Bovendien verschilt de juiste sturing per situatie. Wij hebben ervaren specialisten in huis die u en uw organisatie kunnen helpen.

Procesbegeleiding biedt inzicht in de veranderingsprocessen in de eigen organisatie en leert leidinggevenden hoe ze hun eigen kwaliteiten als veranderaar kunnen versterken. ‘Een verandertraject heeft alleen zin als de eigen praktijksituatie het uitgangspunt is. ‘Elk veranderproces moet je plaatsen in de context van de organisatie en van de mensen die het moeten doorvoeren.’

Mirror Consultancy ziet elke verandering als een uniek proces. De mens en zijn gedrag in dit proces staan centraal. Mirror Consultancy beschrijft de dynamiek van veranderprocessen en heeft oog voor het politieke krachtenveld: Hoe breng je mensen in beweging? Hoe herken je weerstanden? Hoe bouw je commitment op? Welke leiderschapsstijl past bij de gewenste verandering?

Geef een reactie