Gedragsverandering

Wij mensen zitten eigenlijk vrij eenvoudig in elkaar. Wij zijn gewend om in patronen te denken en te handelen. Van deze patronen wijken wij liever niet af; dit levert stress op. Patronen in ons denken noemen we ook wel kernovertuigingen.. Een vegetariër zal een bepaalde kernovertuiging hebben ten opzichte van het eten van vlees. Een moeder heeft bepaalde kernovertuigingen ten opzichte van de opvoeding van haar kind. Ons gedrag wordt mede bepaald door onze kernovertuigingen. In andere woorden: wij handelen in overeenstemming met onze gedachten. Wanneer we ons gedrag structureel willen veranderen, zal er dus ook iets moeten veranderen in onze kernovertuiging. Onze houding ten opzichte van het gedrag zal veranderd moeten worden.  Als u dus uw gedrag of dat van uw medewerkers wil veranderen zullen we moeten beginnen met de kernovertuiging helder te hebben.

Als u van tevoren weet dat het stoppen met roken wederom niet zal lukken, kunt u maar beter doorroken. Uw zoveelste stoppoging zal uitdraaien op een mislukking. Zelfvertrouwen – het vertrouwen in uw vermogen om te kunnen veranderen – is van essentieel belang bij gedragsverandering. Wanneer u het gevoel heeft dat u een slachtoffer bent van omstandigheden en dat het leven een aaneenschakeling van pech- danwel geluksmomenten, is de kans klein dat u een aanpassing in uw gedrag zult maken. U bent immers niet zelf verantwoordelijk voor uw gedrag? Mensen die sterk het gevoel hebben dat zij zelf controle uitoefenen op hun leven, zijn succesvoller in hun pogingen om hun gedrag te veranderen.

We kunnen stellen dat een poging om uw gedrag blijvend te veranderen de meeste kans van slagen heeft wanneer u:

  • positieve overtuigingen heeft ten opzichte van het doel
  • goedkeuring vanuit uw omgeving verwacht
  • het gevoel heeft dat u zelf, en niemand behalve u zelf, invloed heeft op uw verandering

prochaska-diclemente

Geef een reactie