Visie, missie en strategie

Iedere organisatie heeft een basis nodig om vanuit te werken, iedere organisatie heeft een visie en een missie, misschien niet altijd mooi verwoord of op papier geschreven. Toch hebben alle organisaties een doel waarnaar zij werken. De vraag is echter weten alle medewerkers van de organisatie wat deze doelen zijn. Mirror Consultancy faciliteert bedrijven bij het  ontwikkelen, vaststellen en herijken van hun visie en missie, en vooral hoe deze te bereiken door een strategieplan te ontwikkelen en uit te voeren.

Vaak werken we volgens ons eigen VIKMIS model en gaan we net even verder dan de visie vast te stellen. VIKMIS staat voor:

V = Visie
I = Identiteit
K= Kernwaarden
M=Missie
I =Imago
S =Strategie

Strategische planning is de logische vervolgstap nadat visie, missie en doelen zijn vastgesteld.

Er ontstaat een andere kijk op strategische planning en verwante onderwerpen als ondernemingsplan, businesscase, verdienmodel en businessmodel. Over al dit soort zaken is de manier van werken in de meest dynamische bedrijven en instellingen reeds totaal anders dan 10 jaar geleden. Wendbaarheid is vandaag de dag alles! Beperk het plannen tot enkele richtlijnen. Zie elk plan als een levend document dat al doende verbeterd wordt. “De wijsheid zit in het doen!”

Strategieplanning nieuwe stijl rekent af met ingewikkeld gedoe, papierwerk en eindeloos overleg. Begin met een inspirerende doelstelling. Richt vervolgens de energie om stap voor stap dichterbij te komen. Zichtbare voortgang is belangrijker dan targets!

Business action plan

Geef een reactie