Verandermanagement

Veranderingsbereidheid en methoden voor resultaatverbetering staan bij verandermanagement centraal. Praktische sturing van organisatieontwerp, cultuur en managementstijl zijn de onderwerpen die bij organisatieverandering voorop staan. Door middel van een ander perspectief laten wij managementteams door de waan van de dag kijken en dit leidt uiteindelijk tot een reeks nieuwe praktische inzichten.

Bij verandermanagement maken we gebruik van de  Theory U methode. Theory U beschrijft een proces om tot fundamentele verandering te komen. De letter U laat daarmee de weg zien waarlangs die verandering gestalte krijgt. Eerst ‘de diepte in’ om vervolgens met behulp van deze inzichten stapje voor stapje tot actie over te gaan. Het gaat er in de kern om onbewuste en onzichtbare informatie bewust en zichtbaar te maken. Om vervolgens deze informatie te kunnen gebruiken in het proces van veranderen. Dit kan bereikt worden door een andere manier van kijken, communiceren en handelen. Otto Scharmer beschrijft dit in zijn boek Theory U als het waarnemen, voelen en handelen met een ‘open mind, open heart en open will’.

 

Model
stappenplan Theory U

 

 

Geef een reactie