Lerende organisatie

Een lerende organisatie is een begrip waarmee aangeduid wordt dat, net als bij het individu, een organisatie de mogelijkheid heeft om te leren.

Workshop_Creëer_een_lerende_organisatie

 

Het kenmerk van een lerende organisatie is dat deze zich voortdurend aanpast aan een veranderende omgeving. Dit aanpassen vereist naast het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden ook een grote mate van afleren van oude gewoontes [gedrag] . Een lerende organisatie is zichzelf continu aan het reorganiseren om haar gestelde doelen te bereiken. Hiertoe is het noodzakelijk dat de organisatie de vrijheid, van de bedrijfsleiding krijgt, om dit te doen. Het management heeft in een lerende organisatie een ondersteunende en sturende taak

In een lerende organisatie zijn mensen voortdurend bezig om hun capaciteiten te verbeteren (te leren) om dat te bereiken wat ze echt willen. De mate waarin een organisatie leert hangt in hoge mate af van haar organisatiecultuur. In principe  is voor een lerende organisatie een gezond spanningsveld tussen autonomie en autoriteit noodzakelijk.

Ook hier werken wij bij voorkeur met het 70-20-10 leermodel, kijk voor meer informatie op:  leerconcept-70-20-10/

 

 

Geef een reactie