Organisatie

Elk bedrijf en elke organisatie moet blijvend in beweging zijn om flexibel in te kunnen spelen op voortdurende veranderingen ‘in de markt’. Organisatieontwikkeling is een veelgebruikte systematische methodiek voor het tegelijkertijd en in samenhang ontwikkelen van medewerkers en organisatie.

Aan de kant van de organisatie worden waarden, missie en visie, doelen en strategie (opnieuw) gekozen en geformuleerd en wordt een daarbij passende organisatie-inrichting ontwikkeld en vorm gegeven. Afhankelijk van wat de organisatie gaat doen leidt dit tot inzicht in de competenties waarover de organisatie moet beschikken om succesvol te zijn.

Organisatiecompetenties worden voor een groot deel gevormd door de persoonlijke competenties van individuele medewerkers. Binnen een goed ontwikkeld human resource management kan door middel van competentiemanagement zicht worden verkregen op de gewenste persoonlijke competenties.

Aan de hand van persoonlijke actie plannen krijgen medewerkers de mogelijkheid zich binnen de organisatie verder bekwamen. 

Wij begeleiden organisaties in hun ontwikkeling. We vertrekken vanuit het bestaande en werken samen met u aan de gewenste verbeteringen. We doen dat zodanig dat u de ontwikkelingen daarna zelfstandig voort kunt zetten.

Geef een reactie