Wie zijn we en wat onderscheidt ons?

Mirror Consultancy is een netwerkorganisatie van verschillende freelance adviseurs en procesbegeleiders. Een klein team van 3 enthousiaste mensen met een achtergrond vanuit de coaching, marketing, organisatie, veranderkunde en psychologie. De ideale mix om bedrijven en organisaties te ondersteunen bij verandering , innovatie en strategieontwikkeling binnen de bestaande organisatie of nieuwe start-ups!

Wij onderscheiden ons van andere organisatie adviesbureaus, doordat wij samen met de opdrachtgever net zo lang het probleem of knelpunt gaan doorgronden tot we in gezamenlijke co-creatie tot een oplossing komen waarin u als klant zich kan vinden. Wij gaan door tot het borgen van de verandering of ontwikkeling van het gedrag van mensen is behaald.

Dit traject van samenwerken met de opdrachtgever gaan wij aan met de volgende kernwaarden: verankeren, vertrouwen, inspiratie, concretiseren.

In die zin zijn wij menselijk op de relatie en duidelijk op de inhoud met een open en eerlijke communicatie. Wij zien dat organisaties dit in de praktijk van ons overnemen, daarin onderscheiden wij ons van de rest.

Geef een reactie