Intervisie

Veel medewerkers en/of (team)managers binnen organisaties hebben behoefte om van elkaar te leren of werksituaties bespreekbaar te maken. Maar ook een uitwisseling op gang te brengen tussen ervaren en nieuwe medewerkers.

Intervisie is hiervoor uitermate geschikt en biedt, medewerkers en / of (team)managers, een gestructureerde vorm van intercollegiaal contact en geeft de deelnemers een gelegenheid elkaar te ondersteunen, feedback te geven en op professionele basis van elkaar te leren.

Intervisie is ook een inspirerend en beproefd ontwikkelingsinstrument voor een organisatie. Het biedt een hoog professioneel rendement met een meerwaarde voor de langere termijn.

wordle-intervisie

Geef een reactie