Conceptmodellen

Wij werken vaak vanuit onze 3 basis conceptmodellen:

A.  70-20-10  Leerconcept

Om het geleerde bij de medewerkers te borgen zijn wij groot aanhanger van het 70-20-10 leerconcept.

Onze consultants/coaches komen graag bij u langs om uit te leggen wat dit concept voor uw organisatie kan betekenen.

“Ontwikkeling begint meestal met een realisatie van de huidige of toekomstige behoefte en de motivatie om iets aan te doen. Dit zou kunnen komen van feedback, een fout, kijken de reacties van andere mensen, niet of niet in tot een taak – met andere woorden, uit ervaring. De kans is groot dat de ontwikkeling van ongeveer 70% zal zijn van on-the-job ervaring, het werken aan taken en problemen; ongeveer 20% van feedback en het werken rond goede en slechte voorbeelden van de behoefte, en 10% van de training en coaching.. “

B. Appreciative Inquiry

(A.I.) is een aanpak voor organisatieverandering waarbij mensen samen onderzoeken wat er  wel werkt in plaats van wat er verkeerd gaat. A.I. verlegt de focus van problemen naar perspectief en van ontkennen, klagen en kritiek geven naar verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap en samenwerken. Dit levert de creativiteit, betrokkenheid, acties en initiatieven op die nodig zijn om veranderingen succesvol te realiseren.

A.I. brengt mensen in of tussen organisaties in gesprek met elkaar over onderwerpen die ertoe doen. Bijvoorbeeld over samenwerking, marktpositionering of leiderschap. Dat gebeurt altijd op waarderende wijze, met respect voor verschillen in opvattingen, achtergronden en ambities. In het veranderingsproces leren mensen van en met elkaar en creëren ze nieuw perspectief voor de toekomst. Dat perspectief vertaalt zich in acties en initiatieven, waarin mensen de volle verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van hun organisatie.

C. Theorie U is een zoektocht naar een aanpak voor de problemen in de huidige globale samenleving door op een andere manier naar de wereld te kijken en te leren van de toekomst zoals deze zich aan ons openbaart.  Zoals Einstein eens heeft gezegd: ‘ fundamentele problemen kunnen niet worden opgelost met het zelfde niveau van denken dat ze heeft veroorzaakt’. Otto Scharmer probeert een manier van luisteren te identificeren die ons in staat stelt te onze ‘’blinde vlek’’ of blind spot waar te nemen,  de ‘’inner place from which each of us operates’’. Door de U te volgen leren we in aanraking te komen met ons authentieke zelf via het proces van ‘’presencing’’. Dat begrip is ontstaan uit het samenvoegen van presence en sensing.

Geef een reactie